sample38

3D Метален печат

sample38

Плоско шлайфане

sample38

CNC ОБРАБОТКА

sample38

Закаляване

sample38

НИШКОВА ЕЛЕКТРОЕРОЗИЙНА ОБРАБОТКА

sample38

Финишна обработка

sample38

3D Сканиране

sample38

3D ДИЗАЙН И ОПТИМИЗАЦИЯ НА МОДЕЛИ